KBR225-S01 Rotary

Công suất máy cày

60-72HP

Trục bông xới

Sockets Type

Kích thước

2325x1033x855mm

Trọng lượng

392kg

Bề rộng xới

2040mm

x