Dàn xới KBR225-S01

Công suất máy cày

60-72HP

Trục bông xới

Loại chân ốp (nướu)

Kích thước

2325x1033x855mm

Trọng lượng

392kg

Bề rộng xới

2040mm

Catalog
Instruction Manual
x