KBR225-F01 Rotary

Công suất máy cày

60-72HP

Trục bông xới

6 Blades/Flange

Kích thước

2325x1033x855mm

Trọng lượng

416kg

Bề rộng xới

2125mm

x