Dàn xới KBR225-F01

Công suất máy cày

60-72HP

Trục bông xới

Loại đĩa 6 lưỡi

Kích thước

2325x1033x855mm

Trọng lượng

416kg

Bề rộng xới

2125mm

Catalog
Instruction Manual
x