KBR198-S01 Rotary

Công suất máy cày

45-60HP

Trục bông xới

Sockets Type

Kích thước

2086x1033x855mm

Trọng lượng

373kg

Bề rộng xới

1800mm

x