Dàn xới KBR198-S01

Công suất máy cày

45-60HP

Trục bông xới

Loại chân ốp (nướu)

Kích thước

2086x1033x855mm

Trọng lượng

373kg

Bề rộng xới

1800mm

Catalog
Instruction Manual
x