KBR198-F02 Rotary

Công suất máy cày

45-60HP

Trục bông xới

4 Blades/Flange

Kích thước

2086x1033x855mm

Trọng lượng

390kg

Bề rộng xới

1884mm

x