Dàn xới KBR198-F02

Công suất máy cày

45-60HP

Trục bông xới

Loại đĩa 4 lưỡi

Kích thước

2086x1033x855mm

Trọng lượng

390kg

Bề rộng xới

1884mm

Catalog
Instruction Manual
x