KBR198-F01 Rotary

Công suất máy cày

45-60HP

Trục bông xới

6 Blades/Flange

Kích thước

2086x1033x855mm

Trọng lượng

396kg

Bề rộng xới

1890mm

x