Dàn xới KBR198-F01

Công suất máy cày

45-60HP

Trục bông xới

Loại đĩa 6 lưỡi

Kích thước

2086x1033x855mm

Trọng lượng

396kg

Bề rộng xới

1890mm

Catalog
Instruction Manual
x