KBR180-S01 Rotary

Công suất máy cày

30-45HP

Trục bông xới

Sockets Type

Kích thước

1925x1005x855mm

Trọng lượng

310kg

Bề rộng xới

1655mm

x