Dàn xới KBR180-S01

Công suất máy cày

30-45HP

Trục bông xới

Loại chân ốp (nướu)

Kích thước

1925x1005x855mm

Trọng lượng

310kg

Bề rộng xới

1655mm

Catalog
Instruction Manual
x