KBR180-F02 Rotary

Công suất máy cày

30-45HP

Trục bông xới

4 Blades/Flange

Kích thước

1925x1005x855mm

Trọng lượng

325kg

Bề rộng xới

1675mm

x