Dàn xới KBR180-F02

Công suất máy cày

30-45HP

Trục bông xới

Loại đĩa 4 lưỡi

Kích thước

1925x1005x855mm

Trọng lượng

325kg

Bề rộng xới

1675mm

Catalog
Instruction Manual
x