KBR180-F01 Rotary

Công suất máy cày

30-45HP

Trục bông xới

6 Blades/Flange

Kích thước

1925x1005x855mm

Trọng lượng

331kg

Bề rộng xới

1732mm

x