Dàn xới KBR180-F01

Công suất máy cày

30-45HP

Trục bông xới

Loại đĩa 6 lưỡi

Kích thước

1925x1005x855mm

Trọng lượng

331kg

Bề rộng xới

1732mm

Catalog
Instruction Manual
x