KBR225-F02 Rotary

Công suất máy cày

60-72HP

Trục bông xới

4 Blades/Flange

Kích thước

2325x1033x855mm

Trọng lượng

410kg

Bề rộng xới

2093mm

x