KBR158-S01 Rotary

Công suất máy cày

24-35HP

Trục bông xới

Sockets Type

Kích thước

1708x1005x855mm

Trọng lượng

293kg

Bề rộng xới

1438mm

x