KBR158-F02 Rotary

Công suất máy cày

24-35HP

Trục bông xới

4 Blades/Flange

Kích thước

1708x1005x855mm

Trọng lượng

303kg

Bề rộng xới

1470mm

x