KBR158-F01 Rotary

Công suất máy cày

24-35HP

Trục bông xới

6 Blades/Flange

Kích thước

1708x1005x855mm

Trọng lượng

312kg

Bề rộng xới

1515mm

x