Nguy cơ cao bệnh lùn sọc đen vụ mùa 2021

Lùn sọc đen là bệnh virus hại lúa cực kỳ nguy hiểm, đã từng lây lan rất nhanh và tàn phá lúa, gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh phía Bắc trước đây

Tỉ lệ mẫu rầy mang virus lùn sọc đen (LSĐ) gần 18%. Vì vậy, nguy cơ bệnh LSĐ trên lúa vụ mùa 2021 phía Bắc rất cao.

Lùn sọc đen là bệnh virus hại lúa cực kỳ nguy hiểm, đã từng lây lan rất nhanh và tàn phá lúa, gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh phía Bắc trước đây. Ảnh: ST.

Ông Nguyễn Qúy Dương, Phó cục trưởng Cục BVTV cho biết thời gian qua, Cục BVTV đã phối hợp chặt chẽ với một số địa phương phía Bắc, nhất là các tỉnh vùng ĐBSH tiến hành lấy mẫu giám sát lưu hành virus lùn sọc đen (LSĐ) hại lúa trên đồng ruộng. Kết quả cho thấy, tỉ lệ mẫu rầy lưng trắng (môi giới truyền bệnh) mang virus LSĐ khá cao, có nơi lên tới gần 18% số mẫu rầy mang virus.

Cục BVTV cho biết bình thường, rầy lưng trắng mang virus LSĐ chiếm tỉ lệ 1% số mẫu là đã phải áp dụng các biện pháp phòng trừ rầy. Vì vậy với tỉ lệ rầy mang virus cao như thời gian qua, đây là nguy cơ rất cao bùng phát bệnh LSĐ tại các tỉnh phía Bắc trong vụ mùa 2021.

Trước tình hình đó, nhiều tỉnh thành phía Bắc cũng đã có kế hoạch triển khai các biện pháp phòng trừ rầy nhằm hạn chế, cắt đứt nguy cơ lây lan bệnh LSĐ.

Hiện nay, các tỉnh vùng ĐBSH đang tập trung gieo cấy vụ mùa 2021. Rầy đang tiếp tục chuyển sang lứa 5, có nguy cơ rất cao lây lan, nhân rộng tại các tỉnh phía Bắc.

Cục BVTV đã chỉ đạo Trung tâm BVTV phía Bắc, Trung tâm BVTV vùng Khu 4 cũng như đề nghị hệ thống BVTV các địa phương tập trung triển khai các biện pháp phòng trừ rầy ngay từ giai đoạn mạ trước khi mang ra cấy vụ mùa 2021.

Nguồn: Nongnghiep.vn