Kiểm tra trước khi vận hành dàn xới

Kiểm tra dàn xới trước khi vận hành để đảm bảo an toàn và giảm thiểu sự cố khi làm việc.

Nếu phát hiện sự cố khắc phục sự cố nếu có thể.

Kiểm tra sự cố sau khi làm việc.
1. Đỗ máy kéo trên bề mặt bằng phẳng và gài phanh đỗ.
2. Chuyển cần số tiến/lùi, cần số chính, cần số phụ và cần số PTO về vị trí trung gian “N”.
5-1. Quy trình kiểm tra
1. Khởi động động cơ và tăng tốc độ động cơ khoảng 1500 vòng/phút.
2. Di chuyển cần điều khiển vị trí để nâng dàn xới khoảng 50mm từ mặt đất.
3. Kiểm tra dàn xới song song với mặt đất.
4. Di chuyển cần điều khiển vị trí để nâng dàn xới đến vị trí cao nhất. Kiểm tra lại dàn xới song song với mặt
đất.

LƯU Ý – Đảm bảo lắp lại nắp đã tháo khi bảo dưỡng, nếu không có thể gây ra tai nạn.
– Di chuyển cần số PTO và tắt động cơ. Đảm bảo các chi tiết quay ngừng hoàn toàn khi thực hiện kiểm tra
và bảo dưỡng.

5-2. Các điểm kiểm tra
– Tình trạng chốt khóa trục dẫn động trên trục PTO
và trục dàn xới.
– Tình trạng chốt khóa đã siết chặt.
– Siết chặc bu-lông cố định lưỡi xới.
– Lượng dầu của hộp bánh răng dàn xới.
– Lượng dầu của hộp xích.
QUAN TRỌNG
– Kiểm tra lượng dầu khi dàn xới nằm trên bề mặt
bằng phẳng.