Đồng bằng sông Cửu Long trúng mùa lúa đông xuân

Ngày 24-3, tại Hội nghị sơ kết vụ đông xuân 2020-2021 và triển khai vụ hè thu, thu đông ở khu vực Nam Bộ tổ chức tại Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, vụ đông xuân 2020-2021, đồng bằng sông Cửu Long vùng (ĐBSCL) trúng mùa, giá lúa cao, nông dân lãi lớn.

Theo đó, vùng ĐBSCL xuống giống hơn 1,51 triệu ha lúa đông xuân, (giảm hơn 27 nghìn ha), hiện đã thu hoạch hơn 50% diện tích. Năng suất bình quân ước đạt hơn 7 tấn/ha, sản lượng ước đạt 10,7 triệu tấn, tăng 144 nghìn tấn so với vụ đông xuân năm trước. Tuy diện tích giảm nhưng sản lượng tăng, giá lúa cao nông dân có lãi từ 40-45%. Có được kết quả này là nhờ lúa đông xuân xuống giống sớm hơn khoảng một tháng so với hằng năm nên tránh được ảnh hưởng của hạn, mặn, cơ cấu giống hợp lý, thị trường xuất khẩu thuận lợi…

 

Theo kế hoạch vụ hè thu 2021, ĐBSCL gieo sạ 1,52 triệu ha. Đến cuối tháng 3-2021, vùng ĐBSCL xuống giống hơn 305 nghìn ha, đạt 20% kế hoạch. Trong đó, tiến độ xuống giống trong tháng 2 sớm hơn cùng kỳ 40 nghìn ha do lúa đông xuân gieo sớm thu hoạch xong xuống giống lại vụ hè thu. Vụ thu đông 2021, kế hoạch vùng ĐBSCL gieo sạ 725 nghìn ha.

Đây là vụ lúa bị ảnh hưởng bởi hạn mặn và các kiểu thời tiết bất thường. Vì vậy, Bộ NN-PTNT khuyến cáo các địa phương, nông dân tuân thủ theo lịch thời vụ, cơ cấu giống hợp lý từng vùng nhằm chủ động trong phòng chống hạn, mặn, sâu bệnh bảo vệ lúa.

Nguồn: nhandan.com.vn