Dàn xới Greenland KBR225-S01 trên đất Hồng Ngự, Đồng Tháp