Canh tác lúa thông minh, tiền đề cho chuyển đổi số nông nghiệp

Chương trình Canh tác lúa thông minh thể hiện rõ nhiều lợi ích và cần tiếp tục lan tỏa. Đặc biệt trong bối cảnh giá vật tư, phân bón tăng cao như hiện nay.

“Liệu pháp” giảm chi phí sản xuất

Vùng đất phèn mặn do chân phèn còn (tầng sinh phèn ở gần tầng canh tác), khi gieo sạ theo tập quán cũ, lúa thường bị ngộ độc hữu cơ, bộ rễ không phát triển được, sử dụng nhiều phân bón, đến cuối vụ lúa mới phát triển tốt.

Chỉ sau ít vụ triển khai, chương trình Canh tác lúa thông minh đã nhanh chóng được nông dân hào hứng đón nhận vì mang lại nhiều lợi ích. Ảnh: TL.

Đối với những vùng sản xuất 3 vụ lúa/năm, không có thời gian nghỉ phơi đất, cày ải cải tạo, phục hồi độ màu mỡ của đất nên lúa thường bị ngộ độc phèn, hữu cơ. Mặt khác, nông dân chưa được tiếp cận với nhiều tiến bộ kỹ thuật mới, cũng như chưa có sản phẩm phân bón phù hợp, kỹ thuật canh tác chưa đồng bộ để thích ứng với biến đổi khí hậu.

– Nông dân tham gia mô hình được hỗ trợ phân  cải tạo đất ngay đầu vụ, giúp cây lúa trong mô hình phát triển khỏe mạnh. Qua đó, lượng giống gieo sạ giảm từ 28,5 đến 34 kg/ha, lượng giống trước khi áp dụng mô hình từ 96 đến 126,5 kg/ha giảm xuống còn 67,5 đến 92,5 kg/ha nhưng vẫn đảm bảo năng suất, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư giống trung bình từ 456.000 đồng – 544.000 đồng/ha.

– Theo đánh giá của các cán bộ kỹ thuật, chuyên gia và nông dân thì phương pháp sạ cụm đảm bảo năng suất, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với phương pháp sạ hàng hoặc cấy. Đối với phân đạm: Lượng phân đạm giảm được từ 18,5 – 28 kg N/ha và tiền thuốc BVTV giảm từ 476.000 – 1.025.000 đồng/ha nhưng năng suất vẫn tăng từ 0,13 – 0,30 tấn/ha (1,87 – 4,30%) so với đối chứng.

Với sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, các giải pháp tiết kiệm chi phí phân bón đã phát huy tốt hiệu quả. Ảnh: TL.

– Về lợi nhuận: Chi phí sản xuất từ 15.897.000 đồng đến 23.093.000 đồng/ha giảm xuống còn 15.295.000 đồng đến 21.695.000 đồng/ha, giúp tiết kiệm chi phí từ 602.000 đồng đến 1.445.000 đồng/ha.

Lợi nhuận tăng thêm thu được cao hơn đối chứng trung bình từ 1.644.300 – 3.408.000 đồng/ha (khoảng 8,65 – 14,3%). Từ những hiệu quả thiết thực của mô hình mang lại, nông dân mong muốn ngành khuyến nông các cấp tạo điều kiện tập huấn, chuyển giao kỹ thuật đối với mô hình này đến tận tay nông dân để mô hình ngày càng mở rộng, đông đảo nông dân được tiếp cận.

Nguồn: Nongnghiep.vn